Despre Termopane

Procesul prin care intraţi în posesia tâmplăriei ar trebui să includă următorii paşi: măsurători făcute de o persoană competentă, oferta de tâmplărie, contractul, execuţia, transportul, demontarea vechii tâmplării (în cazul in care aceasta există) şi montarea noii...